Soupis příloh

Z Encyklopedie knihy

Soupis příloh (angl. list of illustrations, fr. liste des illustrations nebo table des illustrations, něm. Verzeichnis der Bilder nebo Verzeichnis der Abbildungen) prvek rámcových částí knihy sloužící k rychlejší orientaci knihvazače a koneckonců i čtenáře. Soupis určoval místo v publikaci, k němuž se konkrétní příloha vztahovala a kam měla být vevázána (např. „Fig. 5 Sphaera armillaris zur Seite 200“). Soupis byl pořizován až s masivním nástupem ilustrací pořízených tiskem z hloubky či tiskem z plochy. Sazeč ho obvykle vysadil menšími písmovými stupni na ušetřenou plochu poslední strany archu. Dnes soupis užíváme jako mnohdy jedinou pomůcku ke zjištění intaktnosti zkoumaného exempláře.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.