Všechny veřejné záznamy

Z Encyklopedie knihy

Společné zobrazení všech dostupných protokolovacích záznamů pro Encyklopedie knihy. Zobrazení můžete zúžit výběrem typu záznamu, uživatelského jména (záleží na velikosti písmen) nebo dotčené stránky (také záleží na velikosti písmen).

Protokolovací záznamy      

 

ukázat knihu značek

(nejnovější | nejstarší) Ukázat (50 novějších | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:184.jpg (Poslední soud v ilustrovaném Pasionálu (Praha 1495). Jacobus de Voragine: Legenda aurea, boh. Pasionál ilustr. (Praha, Tiskař Pražské bible? 1495). Celostranný anonymní kolorovaný dřevořez na fol. 1b. Královská kanonie premonstrátů na…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:621.jpg (Fuggerův vzorník (Nürnberg 1553). Fugger, Wolfgang: Ein nutzlich und wolgegrundt Formular manncherley schöner Schriefften (Nürnberg, Wolfgang Fugger 1553). Fol. c1a s vyobrazením správného držení pera (frakturový text je součástí dřevo…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:147.jpg (Lícová a rubová forma pro vyřazení jednoho dvoulistu folia (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 2. Královská kanonie premonstrátů…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:153.jpg (Fraktura z tisku Albrechta Dürera (Nürnberg 1522). Repro: Muzika 1963.)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:386.jpg (Oujezdeckého tisk Brikcího Práv českých (Litomyšl 1536). Brikcí z Licka: Práva městská (Litomyšl, Alexandr Oujezdecký 1536). Fol. B4b s dřevořezem zasedání zemského sněmu za přítomnosti panovníka (v levém spodním rohu špatně…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:392.jpg (Parergon dle Reinerova návrhu (Augsburg 1726). Müller, Johann Christoph – Wieland, Johann Wolfgang: Mappa chorographica novissima et completissima totius Regni Bohemiae in duodecim circulos divisae cum comitatu Glacensi et districtu Egrano … reda…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:345.jpg (Tisk Milichthalerových dědiců (Olomouc 1592). Acta et constitutiones synodi Olomucensis anno Domini M.D.LXXXXI. … habitae et celebratae (Olomouc, Bedřich Milichthaler–dědici 1592). Titulní strana (v renesanční nice leží Beránek s korouh…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:423.jpg (Titulní strana Merianovy české Topografie (Frankfurt/M. 1650). Zeiller, Martin – Merian, Matthäus st.: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, das ist Beschreibung und eigentliche Abbildung (Frankfurt/M., Matthäus Merian st.? 1650). Celoryt…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:437.jpg (Signet dědiců Johanna Quentella (Köln/R. 1552). Johannes de Ruisbroek: Opera omnia … latine per F. Laurentium Surium (Köln/R., Johann Quentell–Erben 1552). Titulní strana se signetem (Samson zápasící se lvem). Antikvariát Meissner (Praha).)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:351.jpg (Montalegreho ilustrace pro Lebensbeschreibung (Praha? 1725). Bourgoing de Villefore, Joseph Franc*ois? Weltz, Justin Ernst von?: Lebensbeschreibung der heiligen Altväter … Das Leben derjenigen Frauenspersonen (Praha?, Tiskárna arcibiskupská, fa Wo…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:294 c.jpg (Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Au…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:379.jpg (Oceloryt (Praha 1842). Gerle, Wolfgang Adolf: Bilder aus Böhmens Vorzeit (Praha, Bohumil Haase–Synové 1842). Tabule za pag. 72 s pohledem na Trosky. Kreslil pražský malíř Karel Würbs, v Karlsruhe ryli Karl Ludwig Frommel a B. Winklers. Králov…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:594.jpg (Davidova mapa Čech (Praha 1819). David, Martin Alois: Mapa Království českého (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa František Vetterle z Wildenbrunnu 1819). Mapu zpracovanou kartograficky Martinem Aloisem Davidem ryl Jan Berka pro Dlabačovu topog…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:580.jpg (Tscherningova rytina ve Wanckeho oslavě (Hradec Králové 1726). Wancke, Bernard: Mons praemonstratus oder Vorgewiesener Berg (Hradec Králové, Václav Jan Tibelli 1726). Pag. 96 a následující tabule s Pannou Marií Hradišťskou (autor kresebné…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:231.jpg (Mistr Grüningerova Terentia (Strasbourg 1499). Sibylla, Bartholomaeus: Speculum peregrinarum quaestionum (Strasbourg, Johann Grüninger 1499). Titulní strana s dřevořezem, jehož tvůrce je nazýván Mistr Grüningerova Terentia: nahoře scéna ze…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:557.jpg (Titulní strana Severinova tisku Lutherova Kázání (Praha 1520). Luther, Martin: Kázání … na desatero přikázání Boží, kteréž lidu obecnému zjevně v městě Witemberce kázal jest (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1520). Titulní…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:543.jpg (Magniniho výpravné orámování dedikace (Venezia 1757). Dante Alighieri: La divina commedia (Venezia, Antonio Zatta 1757–1758). Vol. 1 (1757), fol. 2b s rytým věnováním ruské císařovně Alžbětě I. Petrovně. Rytcem byl G. Magnini. Antik…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:225.jpg (Tanec Smrti v tiskárně a u knihkupce (Lyon 1499). Danse macabre (Lyon, Matthias Huss 1499). Detail liniového dřevořezu z fol. b1a. Repro: Faulmann 1882.)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:219.jpg (Kerverovy Hodinky (Paris 1507). Horae beatae Mariae Virginis ad usum Romanum (Paris, Thielman Kerver st. 4. V. 1507). Fol. a8b sv. Jan Evangelista v kotli s vroucím olejem (kovoryt). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knih…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:619 b.jpg (Vydání titulové (Praha 1786). Prefát z Vlkanova, Oldřich: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (Praha, Jan Josef Diesbach 1786). Vlevo titulní strana s impresem tiskaře Diesbacha. Královská kanonie premonstrát…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:290 g.jpg (Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíče…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:033.jpg (Bastarda Tiskaře Pražské bible (Praha 1488). Repro: Muzika 1963.)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:604 g.jpg (Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škro…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:027.jpg (Vyobrazení Ezopa od Mistra ulmského Boccaccia (Ulm ca 1476–1477). Aesopus: Vita et fabulae (Ulm, Johann Zainer st.. ca 1476–1477). Rub titulního listu. Repro: Schramm 1923.)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:290 f.jpg (Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíče…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:604 f.jpg (Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škro…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:032.jpg (Dvě bastardy Tiskaře Arnoštových Statut po 1476. Nahoře abeceda z Kroniky trojánské (Plzeň po 1476), dole z Nového zákona se signetem (Plzeň? po 1476). Repro: Muzika 1963.)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:036 d.jpg (Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pi…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:272 a.jpg (Šalomoun a Markolt (Leipzig ca 1490, Praha ca 1755–1767). Vlevo Salomon et Marcolphus [též Dialogus Salomonis et Marcolphi] (Leipzig, Konrad Kachelofen ca 1490). Titulní strana se symptomatickým dřevořezem. Antikvariát Meissner (Praha). Vprav…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:218.jpg (Hlazení a lisování hotového papíru (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs […)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:542.jpg (Schantzova titulní rokajová viněta (Praha 1755). Kristián z Koldína, Pavel: Práva městská Království českého (Praha, František Hynek Kirchner 1755). Titulní strana s mušlovitou a plaménkovou rokají doplněnou českým lvem v kartuši…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:230.jpg (Vlys monogramisty IK ve Slovaciově Vysvětlení (Praha 1615–1620). Slovacius, Václav: Vysvětlení prosté Biblí malé, jinák Řeči z obojího Zákona Božího (Praha, Jan Ctibor Kbelský 1620). Díl druhý (1620), detail z rubu titulního lis…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:581.jpg (Turečkův tisk Nebeklíče s ilustrací monogramisty WT (Litomyšl 1790). Martin von Cochem: Nový nebeklíč (Litomyšl, Václav Vojtěch Tureček 1790). Pag. 876–877 dřevořez monstrance nadnášené andílky pod baldachýnem (velmi vyčerpaný…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:378.jpg (Balzerovy obrazy Starého zákona (Praha po 1818?). Balzer, Jan Jiří: 60. biblische Geschichte des Alten (Neuen) Testaments (Praha, Jan Jiří Balzer – Řehoř Balzer po 1818?). Celorytá titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha).)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:436.jpg (Püschelova ilustrace Janovkovy Cesty (Praha 1740?). Janovka, Petr: Via lactea candidus ad felicitatem trames (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. František Slánský 1740?). Tabule za pag. 136 (mouchy obtěžující lva). Signováno vpravo dole pod kart…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:294 b.jpg (Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Au…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:350.jpg (Kaukolův chalkograf exkluzivního tisku Christlicher Seelen-Schatz (Bonn? 1729?). Kaukol, Maria Josef Klemens: Christlicher Seelen-Schatz außerlesener Gebetter (Bonn?, s. t. 1729?). Celoryté fol. 7a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:344.jpg (Tisk Bedřicha Milichthalera (Olomouc 1576). Georgijević, Bartolomej: O začátku panování tureckého [přeložil Jan Mirotický] (Olomouc, Bedřich Milichthaler 1576). Fol. E4a Osman, úvodní dřevořez z portrétní galerie tureckých sultánů.…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:422.jpg (Titulní strana obrazové publikace k uctění památky Mořice Učeného (Kassel–Frankfurt/M. 1635–1638). Monumentum sepulcrale, ad … domini Mauritii Hassiae Landgravii, comitis … principis … memoriam gloriae sempiternam erectum (Kassel–F…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:393.jpg (Patent Maxmiliána II. o minci a stříbru (Wien 1567). V Království českém, na Moravě, Slezsku a Lužici se zakazuje výměna starých říšských mincí, tavení a falšování a vývoz stříbra ze země (Vídeň 25. listopadu 1567). Papír s…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:387.jpg (Ozdůbky v Krabatově vzorníku (Praha 1761). Krabat, Václav Jan: Specimen characterum latinorum existentium in Pragensi typorum fusura (Praha, s. t. 1761). Fol. [7a] připojeného vzorníčku Abdruck von den jenigen Rößlein und Zierathen ... MDCCL…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:608.jpg (Fiktivní pohled na Prahu v patisku Schedelovy Kroniky (Augsburg 1496). Schedel, Hartmann: Liber chronicarum (Augsburg, Johann Schönsperger st. 1496). Fol. 318a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign.…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:152.jpg („Gebetbuchfraktur“ Johanna Schönspergera st. (Augsburg 1514). Repro: Muzika 1963.)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:634.jpg (Zoologická kompendia Konrada Gesnera (Zürich 1557–1563). Zleva Gesner, Konrad: Vogelbuch (Zürich, Christoph Froschauer st. 1557). Titulní strana. Gesner, Konrad: Thierbuch (Zürich, Christoph Froschauer st. 1563). Titulní strana. Gesner, Konrad:…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:146.jpg (Společná značka FM 1557 DH (Olomouc 1556–1557). Bavorovský, Tomáš: Postila česká aneb Kázání a vejklady na evangelia (Olomouc, Jan Günther 1556–1557). Fol. 1b s erbem donátora Viléma z Rožmberka (jezdecký motiv a devíza Festina l…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:482 a.jpg (Paralela mezi Fustovým–Schöfferovým signetem (Mainz 1462) a značkou v Novém zákonu (Plzeň? po 1476). Vlevo Biblia latina (48 ř., Mainz, Johann Fust – Peter Schöffer st. 1462). Díl druhý, fol. 239a se závěrem Apokalypsy, červeno-čer…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:185.jpg (Upálení Jana Husa z tzv. Jenského dodatku k Pasionálu (Praha? po 1500). Hus, J.: Čtyři žalářní listy z roku 1415. Petr z Mladoňovic: Pašije M. Jana Husa. Stížný list českých a moravských pánů z roku 1415. Petr z Mladoňovic: Pa…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:193.jpg (Gotikoantikva v Schöfferově tisku Durantiho Rationale (Mainz 1459). Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum (Mainz, Peter Schöffer st. 1459). Fol. 1a s počátkem textu a červeně natištěnou iniciálou Q, doplněnou dodatečně perokr…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:187.jpg (Nástěnná minuce mistrů učení Pražského na rok 1496 (Praha? 1495?). Minuce na rok 1496 (Praha?, Tiskař Korandy? 1495?). Červeno-černý tisk. Úvodní iniciála W(Ykupenie) byla odstřižena, druhá iniciála P(Odpisuje se) je kolorována ruč…)
 • 27. 1. 2018, 01:24 Petr Voit (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:150.jpg (Lícová a rubová forma pro vyřazení čtyř dvoulistů folia (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 4. Královská kanonie premonstrátů…)
(nejnovější | nejstarší) Ukázat (50 novějších | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).