Stříbrný pokryv

Z Encyklopedie knihy

Desky luxusních, především liturgických kodexů bývaly někdy opatřovány i pokryvy ze stříbra. Na desky s usňovým či barevným textilním pokryvem byl navíc aplikován pokryv ze stříbrného plechu, který byl zdoben rytím, tepáním, prořezáváním, vykrajováním a dalšími technikami.

Lit.: FINGERNAGEL, A.: Geschichte der Buchkultur. Bd. 4. Romanik. Graz 2007, s. 355–408; GANZ, D.: Buch–Gewänder. Prachteinbände im Mittelalter. Berlin 2015; HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce 19. století. Praha 1959, s. 15–18, 20–31; HERNAD, B.: Prachteinbände 870–1685. Schätze aus dem Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek München 2001; PEŠINA, J.: Knižní vazba v minulosti. Praha  1939, s. 10–16; 

Autor hesla: Kamil.boldan