Strahovský evangeliář

Z Encyklopedie knihy

Rukopis označovaný podle místa svého uložení jako Strahovský evangeliář je uchováván v Knihovně královské kanonie premonstrátů na Strahově (Strahovská knihovna) pod signaturou DF III 3. Velikost 222 pergamenových listů kodexu je cca 27 x 17 cm. Rukopis obsahuje text čtyř evangelií s prology sv. Jeronýma a stručnými obsahy jednotlivých kapitol. Text je psán unciálou, nadpisy kapitálou.

Rukopis byl napsán kolem roku 860 ve skriptoriu kláštera sv. Martina v Tours. Později se stal majetkem kláštera sv. Martina v Trevíru, kde byla nejspíše kolem roku 980 doplněna jeho malířská výzdoba, jejímž autorem byl Mistr Řehořova Registru. Zde byl uložen ještě na samém konci 11. století, jak dosvědčuje jednak vlastnický záznam na fol. 2r „Codex sancti Martini super litus Moselle. Si quis eum abstulerit, anathema sit“, jednak záznamy o vysvěcení oltářů v klášterním kostele a o obsažených relikviích na okrajích ff. 175v, 177r a 178r. Literatura předpokládala, že se rukopis dostal na Strahov již při příchodu prvních premonstrátů ze Steinfeldu, nověji je jeho zisk spojován až s návštěvou kolínského arcibiskupa Konráda z Hochstadenu v roce 1256.

Významnou památkou je rovněž vazba kodexu, která pochází z vrcholného středověku, při výzdobě ale byly použity i starší prvky a některé další byly doplněny rovněž později. Nejstaršími součástmi asi z konce 12. století jsou kruhové terče s emailovou výzdobou, část figurální výzdoby (některé bronzové pozlacené sošky) a šest broušených oválných křišťálů. Další výzdoba pochází až ze 16. a 17. století, dnešní vzhled vazby je výsledkem restaurování v roce 1985.

Literatura: BRODSKÝ, P. – PAŘEZ, J.: Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny, Praha 2008, č. 50, s. 121–123; ŠIDLOVSKÝ, G. E. – ŽILINČÁR, T.: Faksimile Strahovského evangeliáře. Doprovodná publikace k faksimile rukopisu uloženého v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze pod signaturou DF III 3, Praha 2012.

Autor hesla: Michal.dragoun