Těstový tisk

Z Encyklopedie knihy

Ukřižování (těstový tisk, Strasbourg ca 1490). Ukřižování s asistenčními postavami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty je kopií mědirytu Mistra ES. Nalepeno na fol. 70v latinského rukopisu Národní knihovna ČR (Praha), sign. XVI G 30b.

Těstový tisk (též těstotisk, angl. paste print, franc. empreintes en pâte, něm. Teigdruck) grafická technika založená na kombinaci několika dílčích kroků. Tisková forma vzniká stejně jako u dřevořezu, kovorytu anebo šrotového tisku. Důležitý přitom není ani tak způsob pořízení vlastního reliéfu řezáním, rytím či vbíjením jako spíše technologie tisku z výšky, která využívá přednosti raženého tisku. Mechanicky pořízený reliéf byl pokryt černou (červenou) tiskařskou barvou a tlakem otištěn na papír nesoucím na vrstvě klihu tenký potah kontrastně obarveného těsta a někdy i plátkové zlato. Analogicky s vtiskováním pečetidla do nahřátého vosku se vyhloubené partie zvýraznily vystouplým těstem, kdežto reliéfně vyvýšená místa těstovou vrstvu zeslabila a přenesla na papír i barvu. Sametový vzhled otisku zajistilo posypání ještě nezatvrdlého těsta textilním prachem (něm. Samtteigdruck). Poněvadž těstový příkrov při neopatrné manipulaci z papíru brzo odpadl, pro knižní ilustraci byla tato grafická technika zcela vyloučena. Od první třetiny 15. století do 20. let 16. století se užívala pouze ke zhotovení anopistografických jednolistů s náboženskými výjevy. I tak ovšem artefakty těstové devoční grafiky do dnešních dnů přečkaly jen vzácně. Celosvětová bilance je menší než 200 kusů.


Bibl.: DELUGA, W.: Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Prag. Prag 2000; HEITZ, P.: Einblattdrucke des fünfzehnten Jahrhunderts. Bd. 1-100. Straßburg 1899-1942; SCHREIBER, W. L.: Handbuch der Holz- und Metallschnitte des XV. Jahrhunderts. Bd. 1-8. Leipzig 1926-1930 (repr. Stuttgart 1969-1976 v 11 svazcích).

Lit.: COLLIJN, I.: Vier Teigdrucke in der Universitäts-Bibliothek in Prag. Gutenberg-Jahrbuch 1928, s. 43-46; FLEISCHMANN, I.: Metallschnitt und Teigdruck. Technik und Entstehung zur Zeit des frühen Buchdrucks. Mainz 1998; GEISBERG, M.: Geschichte der deutschen Graphik vor Dürer. Berlin 1939; KOSCHATZKY, W.: Die Kunst der Graphik. Technik, Geschichte, Meisterwerke. Salzburg 1972; KREJČA, A.: Grafické techniky. Praha 1990; KREJČA, A.: Techniky grafického umění. Průvodce pracovními postupy a dějinami originální tiskové grafiky. Praha 1981; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; LEIDINGER, G.: Ein Sammt-Teigdruck des fünfzehnten Jahrhunderts. Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik 64, 1927, 213-222; WEHMER, C: Gutenbergs Typographie und die Teigddrucke des Monogramisten. In: Essays in honour of Victor Scholderer (hrsg. von D. E. Rhodes). Mainz 1970, s. 426-484; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 364.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.