Tektura

Z Encyklopedie knihy

Tektura sazby ilustrovaného Pasionálu (Praha 1495). Jacobus de Voragine: Legenda aurea, boh. Pasionál ilustr. (Praha, Tiskař Pražské bible? 1495). Fol. l4a s počátkem vypravování o sv. Saturinovi (v sazbě pravého sloupce vypadly tři řádky, které byly v tomto exempláři doplněny na tektuře, zatímco ve zbytku nákladu se chyba definitivně odstranila přesazbou této a následující strany). Knihovna Národního muzea (Praha), sign. Maltézská knihovna 2005 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).

Tektura (z lat. tectum = kryt, angl. amendment slip, fr. correction collée, něm. Tektur) forma korektury, při níž tiskař chybná místa na hotových arších přelepil papírovým proužkem s nově vysázeným, anebo rukopisně opraveným textem.

Novou sazbu mají přelepy již v některých exemplářích Missale Strigoniense (Brno 1491) a týmž způsobem byla opravována vadná sazba ilustrovaného Pasionálu Jacoba de Voragine (Praha 1495). Tam, kde to umožňoval malý náklad a nepatrný rozsah publikace, jako u Svobodova tisku Risus Sarae sive Gaudia dedicationis ecclesiarum … Sarensi (Brno 1723), byly proužky opatřeny jen psanými opravami. Ve výjimečných případech mohla být tektura nalepena přes celou stranu. Zde je však zapotřebí odlišovat od vevázaného opravného listu, který označujeme termínem kartón. Nebyla-li drobná textová oprava provedena v celém nákladu, ale jen v jeho části, exempláře s tekturou lze označit za vydání paralelní.

Zkomlikovalo-li výrobu úmrtí tiskaře, nalepované tektury sloužily též k aktualizaci impresa. Tak je tomu u Fischerova Nového hospodářského a kancelářského kalendáře na rok Páně 1772 (Praha 1771?), který rozpracován Klauserovou dílnou nesl původně impresum „u Jana Josefa Klausera, královského dvorského impresora“. Tiskař však během výroby roku 1771 zemřel a celý náklad se dole na titulní straně přelepoval páskou „u Žofie Johanny ovdovělé Klauserové, královské dvorské impresorky skrz Františka Karla Ungera faktora“.


Lit.: TOBOLKA, Zd. V.: Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor. Praha 1949; URBÁNKOVÁ, E.: Korekturní listy Kampova Pasionálu. Knihovna 1, 1945-1946, s. 163.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.