Teletina (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Jemná, hladká a tenká vazební useň zhotovovaná třisločiněním z kůže mladých krav. Společně s jemnými kozinkami byla vhodná i pro náročnější bibliofilské vazby. Bylo možné ji dobře mořit do různých barevných odstínů. V renesanci se hojně využívala pro pokryvy zlacených vazeb, protože výzdoba na ní byla dobře zřetelná. Vedle teletiny bývá knihvazači užívána i hovězina z dospělých kusů dobytka, která je ovšem již tužší a silnější. Teletinu charakterizují drobné folikuly (chlupové kanálky), které nejsou nijak uspořádány a jsou stejnoměrně rozeseté po celém povrchu.

Lit.: CORBACH, A.: Von der Haut zur Codexform – Metamorphose eines Organs. In: Verborgen im Buch, verborgen im Körper : Haut zwischen 1500 und 1800. Wolfenbüttel – Wiesbaden 2003, s. 34;  ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 53, 380; JUCHAULD, F. – BONNENBERGER, P. – KOMENDA, A.: Identification de l’espèce animale des cuirs de reliure et des parchemins. In: Matériaux du livre médiéval (ed. M. Zerdoun Bat-Yehouda. Turnhout 2010, s. 20; PEARSON, D.: English Bookbindings Styles 1450–1800. A Handbook. London 2005, s. 17–18. 

Autor hesla: Kamil.boldan