Terminus ante quem

Z Encyklopedie knihy

Terminus ante quem (lat. mezník, před nímž) označení horní čili nejzazší časové hranice pro možnou dataci díla, které explicitní údaj o době vzniku postrádá.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.