Terminus post quem

Z Encyklopedie knihy

Terminus post quem (lat. mezník, po němž) označení dolní čili nejranější časové hranice pro možnou dataci díla, které explicitní údaj o době vzniku postrádá.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.