U. A. Ziegler

Z Encyklopedie knihy

U. A. Ziegler moravský (?) mědirytec, jehož ilustrátorské aktivity jsou doloženy signaturou „Ziegler fecit“ na jedné ze třinácti náboženských ilustrací modlitební knihy Nebeský prsten (Brno 1703). Celý ilustrační cyklus byl otiskován i v mladších brněnských vydáních pořizovaných až do roku 1748. Táž značka se nachází na mariánské rytině v Christliches Andencken der abgestorbenen auss der hoch-löblichen Ertz-Bruderschafft unser lieben Frauen Mariae von Trost (Brno 1710?). Poněkud sdílnější formu signatury „U. A. Ziegler sc: Brunae“ čteme pod frontispisem s modlící se pannou, který otevírá Cochemův spis Velká štěpná zahrada (Brno 1706).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.