Vegetabilní (rostlinná) iniciála

Z Encyklopedie knihy

Vegetabilní iniciála I(n), jejíž tělo je vyplněno stylizovaným akantovým listem. Právní kodex Jana z Gelnhausenu, Jihlava, rkp. 3, fol. 56r. Praha, 2. desetiletí 15. století
Úponková iniciála B(eatus vir). Žaltář, Praha, Knihovna Národního muzea, XIV D 13, fol. 7v. Čechy, kolem poloviny 13. století

(něm.Initile mit pflanzlichen Motiven, angl. floriate / foliate initial,k fr.lettre fleurie, it. iniziale fiorita / foliata)

Iniciála zdobená malovaným rostlinným ornamentem, např. iniciála úponková.

Autor hesla: Milada.studnickova