Willem Janszoon Blaeu

Z Encyklopedie knihy

Signet Blaeuova nakladatelství (Amsterdam 1638). Meursius, Johannes st.: Historica Danica pariter & Belgica, uno tomo comprehensa (Amsterdam, Willem Janszoon Blaeu – Joan Blaeu st. 1638). Titulní strana prvního dílu. Antikvariát Meissner (Praha).

Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) významný nakladatel kartografické produkce v Nizozemí. Vyučil se truhlářem a na cestách roku 1594 krátce zakotvil u Tychona Brahe, s jehož pomocí konstruoval matematické a astronomické přístroje. Asi o dvě léta později (ca 1596) založil v Amsterodamu firmu, která se zprvu specializovala na výrobu zemských a nebeských glóbů. První mapa zde vznikla roku 1604, první atlas světa 1630. K největším počinům patří rozsáhlé Theatrum orbis terrarum sive Atlas novus (Amsterdam 1635). Blaeu věnoval hodně energie i zdokonalení knihtiskařského lisu.

Ve vydávání Theatra pokračovali od druhého svazku synové, Joan Blaeu st. (1596?-1673) a Cornelis Blaeu (1610-1644). Projekt byl ukončen šestým svazkem Novus atlas Sinensis (Amsterdam 1655). Joan Blaeu je dále podepsán kupříkladu pod tituly Geographia, quae est Cosmographia Blavianae (Amsterdam 1662) a Atlas maior (Amsterdam 1662-1672), jehož francouzská mutace obsáhla jedenáct svazků. Do všech atlasů připravených touto rodinou byly samozřejmě zařazovány i mapy Českých zemí: list Crigingerova typu s názvem Bohemia (po 1631), Komenského Moravia marchionatus (po 1631) a Helwigova Silesia ducatus (po 1640), případně Scultetovo Silesiae ducatus accurata et vera delineatio (po 1645). Nakladatelství bylo roku 1672 zničeno požárem a definitivní tečku za mnohaletou úspěšnou činností znamenala o rok později smrt posledního majitele Joana st.


Lit.: BROEKEMA, C. (ed.): Deutschland vor drei Jahrhunderten. Seine Städte, Flüsse und Wälder. Betrachtet von Willem und Joan Blaeu, Georg Braun, Franz Hogenberg und Joris Hoefnagel. Berlin 1971; FONTAINE VERWEY, H. de la-HELLINGA, W. G.: In officina Ioannis Blaeu. Amsterdam 1961; KEUNING, J.: Willem Jansz Blaeu. A biography and history of his works as a cartographer and publisher. Amsterdam 1973; KOEMAN, I. C.: Atlantes Nederlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. 1-5. Amsterdam 1967-1971; MORELAND, C.-BANNISTER, D.: Antique maps (Christie’s collectors guides). Oxford 1986; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995; ROUBÍK, Fr.: Soupis map českých zemí. Sv. 1-2. Praha 1951-1955; STEVENSON, E. L.: Willem Janszoon Blaeu. New York 1914.

Lex.: NAGLER 1. 539 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; TOOLEY 1. 143-145 = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.; WURZBACH (Niederl.) 1. 102. = WURZBACH, Al. von: Niederländisches Künstler-Lexikon. Bd. 1-3. Wien-Leipzig 1906-1911 (repr. Amsterdam 1974).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.