Záhlaví (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Záhlaví (angl. running title, running head, něm. Kopfzeile) je horní okraj rukopisu nad zrcadlem psací plochy. Byly sem psány údaje (často v podobě tzv. živých záhlaví), které usnadňovaly orientaci v knize, například číslování menších jednotek textu. Záhlaví obsahovala jen méně podrobné informace o obsahu, typické je např. určení biblické knihy nebo pořadového čísla knihy v rámci rozsáhlejších děl, ne údaje umožňující odkaz na konkrétní folio rukopisu

Autor hesla: Jindrich.marek