Záložka (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Záložka je ve středověkých rukopisech proužek vyrobený z pergamenu nebo papíru a lepený na vnější okraje listů, který slouží k usnadnění orientace v knize. Tento typ záložek označoval obvykle začátek nového textu nebo jeho části. Pro aktuální orientaci čtenáře sloužily kožené proužky, obvykle připevněné ke kapitálku, na něž byly někdy upevněny otočné kroužky s číslicemi 1-4 (příp. 1-2), které označovaly sloupec textu na otevřené apertuře.