Zlacená vazba

Z Encyklopedie knihy

Typ vazby, jejíž pokryv je zdoben zlacením. Nejprve po vzoru orientálních vazeb užívána ve Španělsku a Itálii, od přelomu 15. a 16. století postupně i v dalších zemích. V Čechách byly zlacené raně renesanční vazby zhotovovány od přelomu druhého a třetího desetiletí 16. století. Zlacení se stalo základním prvkem nově koncipovaných raně renesančních vazeb. Bylo spojeno převážně s náročnějšími dominantovými kompozicemi a nákladnějšími, často bibliofilskými vazbami. Ke zlacení byly vhodné teletinové a především jemné kozinkové pokryvy. Ty se hodily i k moření do různých barevných odstínů, na nichž pak zlacení dobře vynikalo. Zlacení rovněž dobře vyniklo na světlých pergamenových vazbách. Později začal být zlacením zdoben hřbet, někdy i hrany desek a ořízka.

Lit.: ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 381; HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970, s. 96; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s. 37, 63. 

Autor hesla: Kamil.boldan