Šagrén

Z Encyklopedie knihy

Verze z 27. 8. 2019, 10:36, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Šagrén (přes fr. chagrin z tur. šagri = hřbet) druh jemně zpracované kůže z hřbetů koz. Líc usně není hladký, ale bradavčitý. Nerovnosti vznikaly zašlapáním hustě nasypaných tvrdých rostlinných semen do změklé napnuté kůže. Semena se po ztvrdnutí kůže vyplavila vodou a vnitřní stranu shladilo škrábání. Pravý (turecký) šagrén i jeho nápodoby z hřbetů oslů a koní byly užívány jako pokryv při vazbě orientální. Po roce 1500 se šagrén jako všechny kozinky rozšířil do Itálie a odtud po celé Evropě. Od 19. století vznikají imitace šagrénu ze skopovic, na něž je působeno hrbolkovitým povrchem kovového válce. Ještě levnější nápodobou je vhodně lisovaný papír zvaný šagrénový.


Lit.: BLAŽEJ, A. (a kol.): Technologie kůže a kožešin. Praha 1984; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.