Čertovská literatura

Z Encyklopedie knihy

Čertovská literatura (něm. Teufelliteratur) souhrnné označení renesančních konzervativních traktátů kárajících soudobou módu a mravy. Na rozdíl od světské grobiánské literatury byly traktáty psány z hlediska náboženské didaxe a s vírou, že všechny hříchy pocházejí od ďábla. Tradici čertovské literatury založila dialogická skladba Johanna Chrysea Hoffteuffel (Wittenberg 1545). Následovaly spisky Andrease Muscula Vom Hosen Teuffel (Frankfurt/O. 1555), Wider den Ehteuffel (Frankfurt/O. 1556), Wider den Fluchteuffel (Frankfurt/O. 1556) anebo traktáty Cyriaca Spangenberga jako Der Jagteüffel (Eisleben? 1560). Obligátním výtvarným prvkem byl satirický titulní dřevořez, např. žoldnéř s širokými kalhotami „Plunderhosen“. V Německu velmi oblíbená a nesmírně často přetiskovaná čertovská literatura vhodně doplňovala repertoár knížek lidového čtení druhé poloviny 16. století. Ačkoli v české literatuře byly mravokárné tendence silně zakořeněny, tento specifický námětový okruh se nijak neprojevil ani v původní tvorbě ani v překladech.


Lit.: GRIMM, H.: Die deutschen „Teufelbücher“ des 16. Jahrhunderts. Ihre Rolle im Buchwesen und ihre Bedeutung. Archiv für Geschichte des Buchwesens 2, 1960, sl. 513-570; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; OSBORN, M.: Die Teufelliteratur des 16. Jahrhunderts. Berlin 1893 (repr. 1972); REHFELD, H.-J.: Die Teufelsbücher des Andreas Musculus. Ein Beitrag zur Frankfurter Buchgeschichte des 16. Jahrhunderts. In: Die Oder-Universität Frankfurt. Beiträge zur Geschichte (hrsg. von G. Haase und J. Winkler). Weimar 1983, s. 227-231; STAMBAUGH, R. (ed.): Teufelbücher in Auswahl. Bd. 1-5. Berlin-New York 1970-1980.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.