Česká Lípa

Z Encyklopedie knihy

Česká Lípa město v Čechách, do něhož knihtisk uvedl s pomocí augustiniána Pavla Cnoopse (Conopaea) pražský tiskař Pavel Sessius roku 1630. Z této filiálky vycházely mimo jiné Cnoopsovy školní učebnice. Dnes víme jen o jediné, a to Syntaxis latinae grammatices (Česká Lípa 1630), jejíž impresum zní „Lippae, in Fridlandico ducatu typis Pauli Sessii“. Po tiskařově odchodu dílnu 1631-1634 provozoval zdejší klášter augustiniánů. Po zániku této institucionální Tiskárny se knihtiskařské řemeslo v České Lípě nadlouho odmlčelo. Prvním novodobým tiskařem byl Filip Jeřábek, jehož dílna pracovala od roku 1851.


Lit.: ŠONSKÝ, O.: Tiskárna Bergman v České Lípě a sto let jejího trvání (1848-1948). Studie o historii podniku a o počátcích knihtisku v České Lípě. Česká Lípa 1948.

Lex.: CHYBA 357. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.