České Budějovice

Z Encyklopedie knihy

České Budějovice město v Čechách, které získalo první knihtiskařskou dílnu péčí novodobého kočovného tiskaře Jana Petra Kyncla až roku 1728. O pět let později se Kyncl českobudějovické živnosti vzdal a město po půlstoletí zůstalo bez knižní výroby. Tu obnovil 1788 Ignác Vojtěch Hilgartner, který zde uzavíral svou plodnou kariéru z Jindřichova Hradce. Hilgartnerovým faktorem byl Jan František Žďarsa, který se ještě za principálova života osamostatnil a roku 1793 jakožto biskupský (a později krajský) tiskař převzal dílnu, v níž pak až do druhé poloviny 19. století působili jeho potomci (od 1827 zřídili též knihkupectví).


Lex.: CHYBA 325 a 341-342. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.