Řím

Z Encyklopedie knihy

Řím (Roma) po Subiacu druhé město v Itálii, v němž němečtí tiskaři Konrad Sweynheym a Arnold Pannartz roku 1467 založili nejstarší knihtiskařskou dílnu. Jejich následovníkem se stal téhož roku další Němec Ulrich Han. Do konce 15. století pracovalo v Římě na 57 tiskáren, z nichž však 14 dodnes zůstává v anonymitě, takže jejich vlastníci jsou označeni jménem pomocným (např. Tiskař italské Apokalypsy ca 1469, Tiskař Silia Italica 1471). Nejstarší etapa hebrejského knihtisku zde spadá do let ca 1469-1472. Během 16. století fungovalo v Římě na 175 dílen, mezi jinými Antonio Blado, Vincenzo Valgrisi (společník Jiřího Melantricha z Aventinu) a Lodovico Vicentino, který vynikl spíše jako písmař a tvůrce humanistické polokurzivy. Některé tiskárny měly institucionální charakter, např. Tiskárna Apoštolská (Tipografia Apostolica Vaticana), Tiskárna Kongregace propagandy víry (Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide) či Tiskárna římská (Tipografia in aedibus Populi Romani). Mezi soukromými dílnami druhé poloviny 17. století vynikala tiskárna Jana Jakuba Komárka. Reálie klasického i soudobého Říma v 18. století umělecky ztvárnil Giovanni Battista Piranesi.


Lit.: GELDNER, F.: Zum frühesten deutschen und italienischen Buchdruck. Gutenberg-Jahrbuch 1979, s. 18-38; NOACK, Fr.: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters. Bd. 1-2. Berlin-Leipzig-Stuttgart 1927; SANTORO, M.: Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal quattrocento al novecento. Milano 1994.

Lex.: BORSA (Itálie) 2. 375-379 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; GELDNER 2. 29-61. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.