Řecko

Z Encyklopedie knihy

Řecko s výjimkou asi osmi hebrejských tiskáren, které fungovaly od roku 1512 po celé století v Soluni, přijalo knihtisk jako jedna z posledních civilizovaných zemí světa. Důvodem tohoto opoždění byla od konce 13. století až do roku 1821 trvající nadvláda Turků a začlenění země do Osmánské říše. Řecký knihtisk proto (anebo díky tomu) již od 60. let 15. století pěstovali italští tiskaři. O založení tiskáren na dvou jónských ostrovech se pokusil během krátkodobé invaze do Itálie po roce 1805 s nevalným výsledkem Napoleon Bonaparte. Před rokem 1817 založili tiskárnu britští misionáři na ostrově Corfu. Jakmile úspěšně proběhlo 1821 protiturecké povstání a byl vyhlášen samostatný stát (1822), solidarizující Evropa se ihned zapojila do budování knihtiskáren. Kompletně zařízené dílny tak zemi věnovali francouzský tiskař a vydavatel Ambroise Didot (město Návplion), anglický básník George Gordon lord Byron (Mesolóngion), anebo dědicové anglického lorda Charlese Stanhopa (Atény).


Bibl.: GINES, D. S.-MEXAS, V. G.: Ellenike bibliografia 1800-1863. Vol. 1-3. Athen 1939-1952; LEGRAND, E.: Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au XV et XVI siècles. Vol. 1-4. Paris 1885-1906; LEGRAND, E.: Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au XVIII siècle. Vol. 1-2. Paris 1918-1928; PHOUSARAS, G. I.: Bibliografia ton Ellenikon bibliographikon 1791-1947. Athen 1961.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.