Štítek

Z Encyklopedie knihy

Rukopisy bývaly ve středověku pokládány na police zpravidla naplocho. Proto také byla jednoduchá bibliografická označení se jménem autora a zkráceným titulem umisťovaná nejčastěji na přední desku. Bývala psána na pergamenový a později i papírový štítek nalepovaný do horní poloviny přední desky, který čtenáři pomáhal při vyhledání příslušné knihy. Někdy na něm byla psána i knihovní signatura, jindy bývá na samostatném menším štítku. Štítky mohly být chráněny okénky, tvořenými průhlednou rohovinovou destičkou, uchycenou v rozích jen hřebíčky či zasazenou do rámečku sestaveného z mosazných lištiček či vystřiženého jako jeden kus z mosazného plechu. Na přední desku se tato označení přestala umisťovat poté, co se od sklonku středověku začaly knihy na regály stavět.

Lit.: ADLER, G.: Handbuch Buchverschluss und Buchbeschlag. Wiesbaden 2010, s. 50, 112–113; ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 360; HÄRTEL, H.: Zwischen einfachem Dekor und kostbarer Makulatur. Mittelalterliche Bucheinbände aus Hildesheim. In: Schätze im Himmel. Bücher auf Erden. Mittelalterliche Handschriften aus Hildesheim (ed. M.E. Müller). Wolfenbüttel 2010, s. 219. 

Autor hesla: Kamil.boldan