Štrasburk

Z Encyklopedie knihy

Štrasburk (Strasbourg) původně německé, dnes francouzské město spjaté do roku 1444 s počátečními experimenty Johanna Gutenberga a po Mohuči a Bamberku v pořadí třetí lokalita na světě vůbec, do níž byl zaveden knihtisk. Již v průběhu 15. století napomáhaly zdejší příznivé ekonomické, politické i kulturní podmínky k vytvoření jednoho z nejsilnějších center evropského knihtisku, knižní ilustrace a obchodu s knihami. První známý tiskař Johann Mentelin je zde doložen od roku 1460. Dále přicházejí Heinrich Eggestein (činný 1466-1482/83), Georg Husner s přestávkami činný mezi léty 1473-1505 (ztotožňován s anonymním Tiskařem Postily Jordana z Quedlinburku), Heinrich Knoblochtzer 1476-1484 (poté Heidelberk 1488?-1501?), Adolf Rusch 1478-1489 (ztotožňován s anonymním Tiskařem bizarního R), Johann Prüss st. 1480-1510, Martin Schott 1481-1499, Johannes Grüninger 1482-1531, Martin Flach st. (též Simus) 1487-1500, Matthias Hupfuff 1492-1520 (1497/98 v Kirchheimu), Bartholomäus Kistler 1497-1510 a Wilhelm Schaffner 1498-1515. Během 16. století pracovalo v Štrasburku postupně na 100 katolických i protestantských tiskařů. Mezi nimi vynikli zvláště Köpfelovi a Grüningerovi, kteří zde působili již od 15. století. Rodina Egenolffova větší úspěch zaznamenala ovšem ve Frankfurtu/M., kde pronikavě zasáhla i sféru písmolijectví.


Bibl.: BENZING, J.: Bibliographie Strasbourgeoise. [Vol. 1]. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 80. Baden-Baden 1981; MULLER, J.: Bibliographie Strasbourgeoise. Vol. 2-3. Baden-Baden 1985-1986.

Lit.: DUPEUX, C.-LÉVY, J. (et al.): La gravure d’illustration en Alsace au XVIe siècle. Vol. 1-2. Strasbourg 1992-2000; GOLLOB, H.: Studien zur deutschen Buchkunst der Frühdruckzeit. Die Strassburger Initialserien der Inkunabeln und Frühdrucke. Der Schmuck des Wiener Buches. Leipzig 1954; CHOJECKA, E.: Strasburskie drzeworyty inkunabułowe w Krakowie XV w. Biuletyn historii sztuki 28, 1966, s. 32-36; KOT, S.: Promieniowanie Strasburga na Polskę w dobie humanizmu. In: S. Kot: Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice (ed. H. Barycz). Warszawa 1987, s. 487-508; KRISTELLER, P.: Die Strassbourger Bücherillustration im 15. und im Anfange des 16. Jahrhunderts. Leipzig 1888 (repr. Niewkoop 1966); KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; MUHL, E.: Katalog der Strasbourger Buchillustration im ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. Frankfurt/M. (1925); RITTER, F.: Histoire de l’imprimerie à Strasbourg aux XVe et XVIe siècle. Paris 1955; SCHORBACH, K.: Neue Strassburger Gutenbergfunde. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 130-143; SCHRAMM, A.: Der Bilderschmuck der Frühdrucke, fortgeführt von der Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 19 (Die Straßburger Drucker. 1. Johann Mentelin, Heinrich Eggestein, Georg Husner, Heinrich Knoblochtzer, Martin Schott, Jakob Ebner), Bd. 20 (Die Straßburger Drucker. 2. Johann Grüninger, Johann Prüß, Martin Flach, Peter Attendorn, Thomas Anselm, Bartholomäus Kistler, Friedrich Ruch vom Dombach, Mathis Hupfuff, Wilhelm Schaffener, Johann Schott, Matthias Brans). Leipzig 1936-1937.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 436-455; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 238-240; GELDNER 1. 55-86. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.