Švank

Z Encyklopedie knihy

Švank (z něm. Schwank = rozpustilý kousek, šprým) krátké morfologicky různorodé prózy založené na situační komice, protikladných charakterových typech jednajících osob a překvapivé pointě. Zábavnou formou odrážejí život sedláků, vojáků a studentů, měšťanů i kléru. Měly tak blízko k facetii a oprávněně je lze řadit mezi knížky lidového čtení. Švank se pěstoval formou sbírky samostatných útvarů, anebo na bázi exempla čili příkladu včleňovaného do kontextu mravněvýchovného či nábožensky vzdělavatelského díla. Zvláště v Německu 15. a 16. století se stal podstatnou složkou nově vznikající měšťanské literatury, např. Johannes Pauli Schimpf und Ernst (Strasbourg 1522 a později takřka padesát dalších vydání), Jörg Wickram Das Rolwagenbüchlin (Strasbourg 1555 a později ještě sedmnáct dalších vydání) nebo Hans Wilhelm Kirchhof Wendunmuth (Frankfurt/M. 1563 a později ještě dvanáct dalších vydání). V žánrově rigidním terénu české literatury máme doklady o uplatnění švankových postupů jen u takřečené grobiánské (frantovské) literatury, a to v kontextu Frantových práv (Nürnberg? 1518).


Bibl.: GOTZOWSKY, B.: Volksbücher. Prosaromane, Renaissancenovellen, Versdichtungen und Schwänkbücher. Bibliographie der deutschen Drucke. Teil 1 (Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts), Teil 2 (Drucke des 17. Jahrhunderts). Baden-Baden 1991-1994.

Lit.: JÄCKEL, G.: Deutsche Schwänke des 15. und 16. Jahrhunderts. Berlin 1959; KOLÁR, J. (ed.): Frantové a grobiáni. Z mravokárných satir 16. věku v Čechách. Praha 1959; KOLÁR, J. (ed.): Frantova práva a jiné kratochvíle. Praha 1977; STRAßNER, E.: Schwank. Stuttgart 1978.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.