A. Bloem

Z Encyklopedie knihy

A. Bloem signatura na dvou ilustracích Weingartenova díla Fürsten-Spiegel (Praha 1673). Jde o vyobrazení bitvy u Tokaje („A. Bloem. del. et f.“) a o portrét španělské císařovny („A. Bloem. deli.“). K oběma mědirytům můžeme pravděpodobně připojit ještě obraz požáru Londýna roku 1666 („AB. F[ecit]“). Signatura „A. Bloem delin.“ provází též několik bitevních scén rytých Johannem Alexandrem Bönerem pro dílo, které pod názvem Historia di Ferdinando Terzo (Wien 1672) napsal Galeazzo Gualdo-Priorato.

O totožnosti kreslíře lze prozatím jen spekulovat. V úvahu připadá Arnold Bloem (Blom?), který 1665-1667 vytvořil „in dürftiger Weise“ několik mědirytů s válečnou tematikou. Hypoteticky přichází též člen významné nizozemské umělecké rodiny Abraham Bloemaert (1693 již mrtev), známý jako kreslíř a malíř. Méně pravděpodobně se jeví kreslíř, malíř a snad i mědirytec Adriaen Bloemaert (po 1609-1666) narozený v Utrechtu. Silně relevantní je ovšem Adriaen van Bloemen (nar. 1639) z Antverp. Ten bývá totiž ztotožňován jednak se signaturou „A. Bloem“ a jednak s Adrianem Blumem, antverpským kreslířem a malířem pracujícím od 60. let ve Vídni, dle jehož předloh vzniklo několik mědirytových portrétů (např. prací Cornelise Meyssense, mimo jiné povědomého též ryteckou spoluúčastí na výše zmíněném Weingartenově Zrcadle).


Lex.: NAGLER 1. 555 a 559 (Bloemaert); NAGLER (Monogr.) 1. 160 (Blom), 198 (Bloemaert); THIEME-BECKER 4. 125 (Bloem), 126 (Bloemaert) a 128 (Bloemen); WURZBACH (Niederl.) 1. 111 (Bloemaert), 3. 29 (Bloemaert) a 30 (Blum).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.