A. Groll

Z Encyklopedie knihy

A. Groll kreslíř předlohy pro Ottovu rytinu Pražské brány v Hradci Králové. Vyobrazení je zařazeno jako frontispis čtvrté části (1804) díla Františka Švendy První (Čtvrtý) … obraz města Králové Hradce nad Labem (Hradec Králové 1799-1818). Signatura kreslíře zní „A. Groll delin.“.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.