A. Rocca

Z Encyklopedie knihy

A. Rocca v kontextu českého grafického umění kreslíř Ukřižování z Karlova mostu, které pak posloužilo rytci Augustinu Petru Neuräutterovi při vydání alba Statuae pontis Pragensis (Praha 1715). V úvahu mohou přicházet italští architekti působící zcela jistě v Německu a možná i v Praze: Antonio Ricca (ca 1688-po 1748), anebo Antonio Riva (zemř. 1713). Oba totiž užívali formu jména „Rocca“.


Lex.: THIEME-BECKER 28. 240, 393 a 442; DLABAČ 2. 584 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; TOMAN 2. 366. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.