AG

Z Encyklopedie knihy

AG monogram na štítku titulního rámu Nové knížky vo počtech (Nürnberg 1530), které dle německého textu Adama Rieseho adaptoval pro české publikum pedagog Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu (též Andreas Glatovinus, Andreas von Glataw, ca 1504-ca 1551). Norimberský tiskař Friedrich Peypus užil v této verzi dřevořezy, s nimiž pracoval již na německém vydání Rieseho dílka Rechnung auf der Linien und Federn (Nürnberg 1527), avšak štítek s iniciálami AG, které se velmi pravděpodobně vztahují k osobě Klatovského, připojil až k titulnímu rámu českého vydání 1530. Po Peypusovi tento titulní dřevořez převzal do stejnojmenného druhého vydání Jan Kantor Had (Praha 1558). Později pak Had dřevořez zařadil ještě jako ilustraci obdobně zaměřené učebnice Jiřího Mikuláše Brněnského Knížka, v níž obsahují se začátkové umění aritmetického (Praha 1567). Pod štítkem s iniciálami AG se ve všech třech vydáních (1530, 1558 a 1567) nalézá ještě jiná grafická značka, jejíž smysl je nejasný (vzdáleně připomíná písmena AV, evidovaná Naglerem 1. 1404).

2. Iniciály AG viz též Graudens Ondřej.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.