AH

Z Encyklopedie knihy

Vlys monogramisty AH v Slovaciově Vysvětlení (Praha 1615). Slovacius, Václav: Vysvětlení prosté Biblí malé, jinák Řeči z obojího Zákona Božího (Praha, Matěj Pardubský 1615–1620). Díl první (1615), detail z rubu titulního listu. Vlys značen v levém spodním rohu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XII 1.
AH monogram vyskytující se l. na úvodním vlysu s vodním ptactvem a mlýnem v pozadí, který je otištěn na rubu titulního listu prvního dílu Slovaciova Vysvětlení prosté Biblí malé (Praha 1615-1620, druhý díl má obdobně zoomorfní vlys se značkou IK). Iniciály AH přicházejí též na několika soudobě tištěných titulních bordurách: Kronika stará kláštera boleslavského takřečeného Dalimila (Praha 1620), Kalendář hospodářský a kancelářský … k létu Páně 1621 Valentina Haneka von Seifersdorf (Hradec Králové 1620?, s portrétem Fridricha Falckého a znaky korunních zemí) a Nový kalendář hospodářský a kancelářský k létu Páně 1624 Filipa Augustina Rhecia (Praha 1623?, se sedmi personifikovanými planetami a slavatovským erbem). Vyskytuje se též na vlysu se dvěma andílky držícími sluneční medailon v kancionálu Rorate aneb Zpěvy celotýhodní (Mladá Boleslav 1736). Tento štoček byl zařazen i do dalšího vydání (Mladá Boleslav 1764). Monogramistu AH nelze ztotožnit s mědirytcem Aloisem Hardtem.

2. Iniciály AH viz též Hess Andreas.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.