AO

Z Encyklopedie knihy

AO monogram na šesticípé vinětě Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon (druhé vydání Kralice 1601). Skládá se z písmena A a částečně vepsaného a částečně nadepsaného písmena O. Jan Chaloupka ponechává monogram nevyluštěný, ale písmena čte v opačném pořadí OA.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; CHALOUPKA, J.: Některé prvky grafické úpravy kralických tisků. Časopis Moravského muzea 65 (vědy společenské), 1980, s. 67-80; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.