Abraham Bateman

Z Encyklopedie knihy

Abraham Bateman knihvazač pracující v Londýně od roku 1604 na dvoře krále Jakuba I. a pro jeho syna Jindřicha. Vynikl jako tvůrce vazby se vzorem „semis“, opakujícím buď motiv lilie, nebo bodláku.


Lit.: NIXON, H. M.-FOOT, M. M.: The history of decorated bookbinding in England. Oxford 1992.

Lex.: THIEME-BECKER 3. 30. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.