Abraham Goos

Z Encyklopedie knihy

Abraham Goos (ca 1590-1643) amsterodamský rytec map činný v letech 1614-1643. Byl spřízněný s rodinou Hondiů, pro níž stejně jako pro jiné soudobé nakladatele kartografické produkce pracoval. Snad nejvíce se proslavil pátou čili „velkou“ edicí Speedova atlasu A prospect of the most famous parts of the world (London 1627), kterou uskutečnil nakladatel George Humble (činný 1610-1632). V atlasu se nachází mimo jiné mapa Bohemia, newly described by John Speed, … 1626. Goosova rytecká signatura je též v levém horním rohu samostatně vydávané Komenského mapy Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio (Amsterdam 1624? 1627, před 1631?, 1633 a 1664).

Na otce navázal syn Pieter Goos (1615-1675), který se v polovině 60. let 17. století obíral 44 famózními rytinami De Zee Atlas ofte Water-Weereld (Amsterdam 1666). V roce 1666 počal atlas vycházet také francouzsky, 1667 anglicky a 1668 španělsky. Pieter Goos pracoval i jako rytec portrétů.


Lit.: MORELAND, C.-BANNISTER, D.: Antique maps (Christie’s collectors guides). Oxford 1986.

Lex.: THIEME-BECKER 14. 393 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 2. 188 = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.; WURZBACH (Niedrl.) 1. 603-604. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.