Abraham ben Šimeon Heida

Z Encyklopedie knihy

Abraham ben Šimeon Heida (ben Šim’on, též Lemberger, zemř. 1629) provozovatel hebrejské tiskárny v Praze, kterou údajně založil před 1585 už jeho otec Šimeon (Simeon) ze Lvova (odtud Lemberger). Abraham ještě před otevřením vlastní živnosti, jejíž místo v rámci pražského ghetta několikrát změnil, spolupracoval s dílnou Geršoma ben Becalela Kohena jako nakladatel (1609). Samostatným tiskařem byl přinejmenším 1613-1627? Estetická úroveň náboženské produkce se zcela vyrovnala oběma pražským konkurenčním tiskárnám, Kohenově i Bakově, a v ilustrační rovině je důrazem na hebrejské reálie dokonce předčila. Příkladem mohou být komentáře k tóře Šošanat ha-amakim od Moše ben Chajima Alšecha (Praha 1617), v nichž našly uplatnění i dřevořezy s interiérem synagogy. Nemenší úsilí bylo upřeno na grafickou úpravu titulních stran. Užívaly se manýristické rámy, nebo čistě portálové bordury (bez alegorických Ctností). Některé z nich se po zániku tiskárny dostaly k Bakově rodině. Poměrně hojně byl otiskován štoček s vlkem mezi dvěma ležícími lvy. Snad lze toto vyobrazení považovat za Heidův signet.


Lit.: NOSEK, B.: Katalog ausgewählter hebräischer Drucke Prager Provenienz. II. Teil: Die Buchdruckerei der Familie Bak. Die Buchdruckerei des Abraham ben Schimon Heida, gennant Lemberger. Judaica Bohemiae 11, 1975, s. 29-53; VOLF, J.: Z dějin pražských židovských knihtiskáren v 17. století. Praha 1925; VOLF, J.: Z dějin židovského knihtisku v Praze v 17. a 18. století. Věstník Královské české společnosti nauk A/3. Praha 1925; VONKA, R. J.: Židovští knihtiskaři v Praze. Ročenka československých knihtiskařů 17, 1934, s. 91-119.

Lex.: ENCYKLOPAEDIA JUDAICA 13. 977. = ENCYKLOPAEDIA Judaica. Vol. 1-16. Jerusalem 1971.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.