Actum ut supra

Z Encyklopedie knihy

Actum ut supra (lat. dáno jako nahoře) formulace užívaná v některých administrativních tiscích, a to nejčastěji u patentů, odkazující na místo a datum vyhotovení uvedené na počátku dokumentu. Někdy postačila též zkratka a. u. s.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.