Adam Dyon

Z Encyklopedie knihy

Adam Dyon (též Dion, zemř. 1534) tiskař v Norimberku činný 1509-1517 a přechodně 1524. Specializoval se na výrobu německých novinových letáků a školních knih. Česky vytiskl Etzlaubův jednolistový Almanach … létha [1517] (Nürnberg 1516?), jehož originální německá verze není známa. Pak město opustil a usadil se ve Vratislavi, kde je od 1518 po předchozím krátkodobém působení Kaspera Elyana a Konrada Baumgartena doložen jako zakladatel první stálé tiskárny, činné do 1534. Z její produkce dnes známe na 40 titulů. Vratislavská dílna se orientovala především na výrobu reformační literatury. Jen během 1519-1530 vytiskla asi 25 Lutherových děl, např. Martin Luther Eyn Sermon von dem Ablas und Gnade (Wrocław 1519).


Lit.: BURBIANKA, M.: Adam Dyon i Kaspar Lybisch, wrocławscy drukarze reformacyjni. Roczniki biblioteczne 5/1-4, 1961, s. 65-113.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 65 a 353; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 346.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.