Adam Kazibaba z Kozmačova

Z Encyklopedie knihy

Adam Kazibaba z Kozmačova tiskařský pomocník v Praze, písař a spolupracovník iluminátora Jana Táborského z Ahornperka (též z Klokotské Hory, 1500-1572). Dosud jediným dokladem Kazibabova angažování v knihtiskařském řemesle jsou strohé zmínky v dedikaci Šúdovy kancelářské pomůcky Formy a notule listů všelijakých, jichž stavové v tomto Království českém vůbec požívají (Praha 1547? a Praha 1572). Podepsaní Ondřej Kubeš ze Žípů a Jiří Černý z Černého Mostu však neprozrazují, zda se Kazibaba obou vydání účastnil jako sazeč, tiskař či korektor.


Lit.: WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Lex.: CHYBA 146 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 1. 341 = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.; TOMAN 1. 476. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.