Adam Schmutzer

Z Encyklopedie knihy

Adam Schmutzer (též Schmuzer, 1680-1739) nejmladší ze tří bratrů mědirytců, kteří se narodili a působili ve Vídni. Zatímco Adamova rytecká činnost není v dějinách našeho knihtisku doposud doložena, sourozenci Josef Schmutzer (1683-1740) a Andreas Schmutzer (ca 1700-1739/40) realizovali mimo jiné i objednávky moravských tiskáren. Lze připustit, že rytectvím nejen ve Vídni, ale i v Brně se zabýval ještě jiný, starší člen rodiny. Ten bez křestních jmen formou „Schmuzer fecit Viennae“ signoval výjev Ukřižování v Missae defunctorum juxta usum ecclesiae Romanae (Olomouc 1693). Signaturu „Schmutzer f. Brunae“ užil na mědirytové kartuši se sv. Václavem a lichtenštejnským erbem v předtitulu příručky Agenda seu Rituale Olomucense (Brno 1694). O nějakém Schmutzerovi, schopným plnit oficiální objednávky již v 90. letech, nemáme zpráv. Jen hypoteticky přichází v úvahu křestním jménem neznámý otec Adama, Josefa a Andrease, který se živil jako kovotepec.

Oba starší sourozenci pracovali takřka vždy společně a spolupráci prezentovali signaturami typu „Andreas et Joseph Schmuzer scul. Viennae A.“ nebo „Jos. et Andr. Schmuzer Unni: sc. Vienne Aus.“ (odtud pak Dokoupil kuriózně vyvozuje rodiště obou bratrů v Uničově). Z jejich činnosti pro Moravu známe: Vavřinec Jiří Kaiser z Kaisernu Athenaeum sive Universitas Mariana, cujus fundamenta in Montibus Sanctis, … introductarum … edita (Olomouc 1732, rozkládací frontispis s vedutou kostela na Svatém Kopečku u Olomouce), Vavřinec Jiří Kaiser z Kaisernu Sanctum saeculare … Marianum (Olomouc 1732, dle Trogerovy předlohy rozkládací frontispis se zázračným obrazem Panny Marie Svatokopecké), Enthronisticum parthenium (Olomouc 1733, mariánský frontispis kreslený Josefem Winterhalterem st., dva pohledy na triumfální oblouk dle kreseb Haringerových a ilustrace zobrazující chrámový presbytář), Antonio Maria Luchini S. Elena al calvario componimento sacro per musica cantato (Brno 1736, frontispis s nalezením sv. Kříže), Aula dominae Wranovii … oder Celebrirtes fünfhundertjähriges Jubelfest zu Wranau in Mähren (Brno 1740 dle Nevídalovy předlohy vranovská veduta).

K rodině Schmutzerů pravděpodobně náležel rytec R. Schmutzer. V literatuře však uváděn není. Jeho signaturu „R. Schmutzer sc. Vie.“ známe z mědirytu sv. Anny v publikaci Nutzliche Verneuerung des lobwürdigen Alterthum zu gottgefälliger Fortsetzung der … Bruderschaft … Nothhelferin S. Anna (Olomouc 1761).


Lit.: DOKOUPIL, Vl.: Soupis brněnských tisků-staré tisky do roku 1800. Bibliografie města Brna, sv. 3. Brno 1978.

Lex.: NAGLER 17. 365-366 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 30. 183-185 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 4. 124 = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.; WURZBACH 30. 343-350. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.