Adam von Bartsch

Z Encyklopedie knihy

Adam von Bartsch (1757-1821) vídeňský grafik a knihovník, od roku 1775 skriptor a od 1816 první správce a katalogizátor grafické sbírky dvorní knihovny ve Vídni. Ačkoli je znám jako příležitostný grafik, proslavil se zejména jednadvacetisvazkovým vědeckým soupisem Le peintre-graveur (1803-1821).


Lex.: NAGLER 1. 295-298 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 2. 583-584. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.