Addenda

Z Encyklopedie knihy

Addenda (lat. dodatky, angl. a fr. addenda, něm. Ergänzungen nebo Nachträge) 1. obecné označení samostatně publikovaného doplňku monografie, nebo závěrečné jednotky svazkového díla.

2. Prvek rámcových částí knihy sloužící k dodatečnému zveřejnění údajů, které nebyly kupříkladu z časových či výrobních důvodů zařazeny na vhodnější místo. Charakter dodatku má i literárněhistoricky cenný soupis pramenů, připojovaný autorem k historickým, náboženským a naukovým dílům již od konce 15. století. Pod nadpisem „addenda et corrigenda“ byly na konci latinských publikací shromážděny věcné dodatky a opravy, plynoucí z korektury (opravy běžných tiskových chyb se však nazývají errata).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.