Adolar Baldershain

Z Encyklopedie knihy

Adolar Baldershain (zemř. 1544) významný renesanční knihvazač z Halberstadtu usazený roku 1526 v Lipsku a pracující zde přinejmenším od 1530 až do konce života. Pěstoval výhradně vazbu s rámovou kompozicí, zdobenou otisky minimálně 14 různých válečků, z nichž některé jsou datovány 1524, 1528 a 1540.


Lit.: HAEBLER, K.: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. Bd. 1-2. Leipzig 1928-1929 (repr. 1968).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.