Adolf Rusch

Z Encyklopedie knihy

Adolf Rusch (zemř. 1489) tiskař, nakladatel a obchodník s papírem ve Štrasburku. Roku 1464 se oženil s dcerou Johanna Mentelina a stal se spoluvlastníkem jeho tiskárny. Po Mentelinově smrti v ní působil 1478-1489 samostatně. Rusch bývá spojován s plodným Tiskařem bizarního R (anonymní řemeslník dostal náhradní pojmenování dle ojedinělé kresby písmene R, jehož nožka sbíhá již od vrcholu poněkud doleva nakloněného dříku). Tento Tiskař byl jedním z prvních, kteří na území Německa užívali antikvu raného typu, např. Biblia latina (Strasbourg 1470?), Guillelmus Duranti Rationale divinorum officiorum (Strasbourg 1470?) nebo Gaius Valerius Maximus Facta et dicta memorabilia (Strasbourg 1470?). Do jaké míry se na výrobě těchto publikací mohl podílet i Mentelin, není všeobecně jasné. Jako nakladatel a knihkupec spolupracoval Rusch mimo jiné s Antonem Kobergerem st., např. při realizaci Biblia latina cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis (Basel? 1480?), v níž její tiskař, snad Johann Amerbach, musel s ohledem na hlavní a komentářový text poprvé užít kombinované zrcadlo sazby.


Lit.: DZIATZKO, K.: Der Drucker mit dem bizarren R. Berlin 1904; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; SCHOLDERER, V.: Adolf Rusch and the earliest roman types. The Library 4/20, 1939-1940, s. 43-50.

Lex.: GELDNER 1. 62-63. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.