Aenea Vico

Z Encyklopedie knihy

Aenea Vico (1523-1567) zakladatel kritické numizmatiky a jeden z prvních umělců užívající k ilustrování knihy techniku mědirytu. Narodil se v Parmě a zemřel ve Ferraře. Ve spojení s tiskaři Aldem Manuziem ml. a Vicenzem Valgrisiem se věnoval studiu ornamentu, kostýmní a portrétní tvorbě. Jedna ze sérií jeho grotesek nese název Leviores et extemporaneae picturae, quas grottescas vulgo vocant (Venezia 1541). Mědirytové portréty pořizoval pro vlastnoručně sepsaná životopisná díla, v nichž využil průpravu z numizmatiky, např. Le imagini delle donne auguste (Venezia 1537), Le imagini con tutti i riversi trovati et le vite de gli imperatori tratte dalle medaglie et dalle historie degli antichi (Venezia 1548-1555), Omnium caesarum verissimae imagines ex antiquis numismatis desumptae (Venezia 1553), Augustarum imagines (Venezia 1558), Ex libris XXIII commentariorum in vetera imperatorum Romanorum numismata (Venezia 1560).


Lit.: RATH, E. von: Zur Entwicklung des Kupferstichtitels. Buch und Schrift 3, 1929, s. 51-56.

Lex.: NAGLER 22. 515-528 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 34. 328-329 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 4. 324. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.