Afrika

Z Encyklopedie knihy

Afrika první kontakty s knihtiskem přicházejí na ostrově São Tomé v Guinejském zálivu, kde měli roku 1494 na žádost portugalských misionářů působit dva němečtí tiskaři s tlumočníkem Valentinem Fernandezem. Jiné doklady o jejich činnosti nežli archivní zprávy se však nedochovaly. Nejstarší prokazatelně existující projevy knihtisku na kontinentě souvisejí s aktivitami nizozemské Východoindické společnosti. Její člen, Němec Johann Christian Ritter (1755-1810) založil roku 1794 tiskárnu v jihoafrickém Kapském Městě. S podporou nizozemského guvernéra vydával jen drobné administrativní tisky, novinové letáky a kalendáře. Když správu nad územím převzali roku 1795 Britové, tiskárna byla ihned zrušena a 1799 nahrazena dílnou Angličana Harryho Harwooda Smithe. Jeho krajané zavedli řemeslo i do jiných centrech (Bethlehem 1805, Griqualand 1821 aj.). Další tiskárny vznikly po roce 1854 péčí domácí samosprávní administrativy.

Podmínky pro existenci tiskárny v Egyptě připravili během Napoleonova tažení 1798-1801 členové doprovodné expedice vědců a umělců. Tiskárna byla založena v Alexandrii orientalistou Jeanem Marcelem a ředitelem pařížské Tiskárny královské Marcem Aurelem. Přemístěna do Káhiry a El Gizy fungovala jen do ukončení expedice. Nejhmatatelnější plod vědecké práce Francouzů v rozsahu 10 textových a 14 obrazových svazků, monumentální Description de l’Égypte ou recueil des observations et recherches, qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française (Paris 1809-1828), musel být proto vytištěn pařížskou Tiskárnou, která mezi tím ovšem už podvakrát z politických důvodů změnila svůj název. Stálou Tiskárnu státní (Bulag Press) založil v Bulaku 1821 dědičný místokrál Egypta Muhammad Ali (1769-1849). Tato Tiskárna se vedle arabské, perské a turecké literatury a od 1828 i novin specializovala na překlady do francouzštiny a angličtiny.


Lit.: GELDNER, F.: Deutsche Drucker des 15. Jahrhunderts im Dienste der christlichen Mission in Spanien (Granada) und Afrika (São Tomé). Archiv für Geschichte des Buchwesens 1, 1957, sl. 635-638; LAMPERSTORFER, A. A.: Johann Christian Ritter, Pionier des südafrikanischen Buchdrucks. Gutenberg-Jahrbuch 1976, s. 364-371; MOHAMED AMINE BAHGAT BEY: Aperçü historique sur l’Imprimerie Nationale Egyptienne. Gutenberg-Jahrbuch 1931, s. 275-277.

Lex.: GELDNER 2. 314. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.