Agostino Carracci

Z Encyklopedie knihy

Agostino Carracci (1557-1602) přední italský mědirytec, mimo jiné autor ilustrací v díle Cremona fedelissima citta et nobilissima colonia de Romani rappresentata in disegno (Cremona 1585), které napsal Antonio Campo. Dle předloh svého žáka Giacoma Franca pořídil též obrazový doprovod knihy Torquata Tassa Le Gerusalemme liberata (Genova 1590).


Lex.: NAGLER 2. 463-475 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 6. 53-55. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.