Agostino Masucci

Z Encyklopedie knihy

Agostino Masucci (též Massuccius, ca 1691-1758) římský malíř historických námětů a oltářních obrazů. Dle nich pořídil Michael Heinrich Rentz tři z patnácti ilustrací do Kurtze Lebensverfassung … fünf heiligen Männern (Praha 1752). Pro římského rytce Giovanniho Baptistu Sintese nakreslil Masucci scénu se sv. Janem Nepomuckým neseným anděly nad Karlovým mostem („Agustinus Massuccius inv. et del.“). Jako rozkládací frontispis byla otištěna nejprve v díle Sacra rituum congregatione … Canonizationis seu Declarationis martyrii beati Joannis Nepomuceni (Roma 1727). O něco později užila poněkud upravenou rytinu pražská Tiskárna jezuitská v publikaci Ferdinanda hraběte z Khünburku [nebo Kaspara Pfligera?] Agnus Dei … in lucem editus … Gloria & honore in splendoribus sanctorum coronatus S. Joannes Nepomucenus (Praha 1729) a možná i v české verzi Agnus Dei … na světlo daný … slávou a ctí v stkvělostech svatých korunovaný svatý Jan Nepomucký (Praha 1729). Po čase frontispis obnovila ještě Tiskárna arbibiskupská v anonymním díle Pravý čas k mluvení a pravý čas k mlčení (Praha 1761).Lex.: NAGLER 9. 435 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 24. 230-231. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.