Akademická tiskárna – Krakov

Z Encyklopedie knihy

Akademická tiskárna – Krakov nejdůležitější institucionální tiskárna fungující pod správou krakovské univerzity. Roku 1674 se do jejího vlastnictví dostala prodejem, který realizoval Stanisław Theodor Piotrkowczyk (1630-1675), poslední majitel firmy založené ve městě již 1576. Časem se „Oficyna Szkoły głównej koronnej“ rozrostla o nákupy dalších krachujících soukromých tiskáren, např. 1734 pojala vynikající dílnu Michała Cezaryho (nar. ca 1708), která existovala od roku 1616. Těžila též z darů mecenášů (Józef Andrzej Załuski 1758). Vydavatelskou činnost v oblasti školní literatury zajišťovala častá privilegia a od 1726 výhradní právo na tisk kalendářů v Polsku. K myšlenkově progresivním správcům patřil od 1837 knihovník a bibliograf Józef Muczkowski (1795-1858). Roku 1841 byla instituce přejmenována na Tiskárnu Jagelonské univerzity a pod tímto názvem existuje dodnes.


Lit.: BARYCZ, H.: Alma Mater Jagellonica. Kraków 1958; DOBRZYNIECKA, J.: Drukarnie Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674-1783. Warszawa 1975.

Lex.: KAWECKA-GRYCZOWA (et al.) I/2, 1. 40-69.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.