Akant

Z Encyklopedie knihy

Akant (z řec. akanthos a lat. acanthus = paznehtník, angl. acanth, fr. acanthe, něm. Akanthus) jihoevropská bodlákovitá rostlina s charakteristicky ozubeným listem, jehož stylizovanou podobu přejalo antické stavitelství k dekoraci sloupů a tympanonů. Od 13. století se ornament rozšířil i do knižního malířství. Renesanční tištěná kniha převzala velmi populární akantový motiv k výzdobě iniciál, lišt, titulních rámů, vinět a vlysů. Fragment bohatě ozubeného listu byl zpodobován ve vodorovné, nebo svislé poloze, často i s překlopenou špičkou. Zatímco pro 16. století je charakteristické konturové či šrafované provedení (např. u ilustrátora první poloviny století nazývaného Meister der Zackenblätter čili Mistr zubatých listů), baroko upřednostňovalo plastické vyjádření s hrou stínů a světel. Tím akant většinou zbytněl a ztěžkl. Bohatá škála florálních ornamentů užívaná od 17. století však akant poněkud upozadila. Oživení nastalo až ve sféře bibliofilních tisků koncem 19. století.


Lit.: ROTHE, F.: Das deutsche Akanthusornament des 17. Jahrhundert. Berlin 1938.

Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 13.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.