Akantoid

Z Encyklopedie knihy

Výrazně stylizovaný akant, jehož původní tvar již takřka nelze rozpoznat. Termín zavedl do české odborné literatury Jan Květ, viz fleuronnée.

Literatura: KVĚT, J.: Kreslený filigrán v rukopisech XII.–XIV. století. Studie vzniku a forem lineárního ornamentu, Památky archeologické 34, 1924–1925, s. 92–111.

Autor hesla: Milada.studnickova