Akcidenční písmo

Z Encyklopedie knihy

Akcidenční písmo (z lat. accidens = přihazující se; angl. displey type, fr. caractère d’affiches, něm. Akzidenzschrift) formálně nesourodá skupina antikvových tiskových písem užívaných od počátku 19. století v neknižní typografii při výrobě akcidenčních tiskovin a asi o pět desetiletí později ojediněle i k sazbě titulních stran. Písmové stupně se obvykle pohybovaly v rozsahu mezi nonpareillem (6 písmových stupňů) až čtyřcicerem (48). Popření klasicistního písmařského kánonu (např. tučnost prvního tahu majuskule ,A‘) a podtržení vizuální atraktivity je patrné zvláště na zesíleném grafickém účinu serifů. K základním písmům, nazývaným též úpadková (František Muzika), patří egyptienka, italienka, toskánka a grotesk. Podle šířky písmového obrazu, síly písmové kresby a stupně ornamentalizace se u každého základního druhu vyvinuly desítky variant (např. plošná, plastická, trojrozměrná, tučná, půltučná, skeletová). K hlavním tvůrcům patřili angličtí písmaři Vincent Figgins (1766-1844), Robert Thorne (1754-1820), Alexander Wilson (1714-1784) aj.


Lit.: DYRYNK, K.: Sazba akcidenční. Sv. 1-2. Praha 1920-1925; GRAY, N.: Nineteenth century ornamented types and title pages. London 1951; HLAVSA, O.-SEDLÁČEK, Fr.: Typografická písma latinková. Praha 1957; KELLY, R. R.: American wood type 1828-1900. New York 1969; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.