Akronym

Z Encyklopedie knihy

Akronym (z řec. akron = vrchol, onoma = jméno) vlastní jméno vyjádřené pouhými počátečními iniciálami. Poněvadž v jistých případech mohlo jít o formu utajení autorovy identity, akronym přiřazujeme k pseudonymům, např. C. M. = Kašpar Motěšický, K. P. = Kristián Pešek. Mnohdy však užití iniciál motivoval jen topos skromnosti, např. D. M. L. = doktor Martin Luther, I. A. C. = Jan Amos Komenský. Byl-li pseudonym vytvořen z posledního písmene či slabiky, hovoříme o telonisnymu.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.